Preview Mode Links will not work in preview mode

Mišo Duchoň Podcast

Feb 3, 2020

Myšlienky o živote, môj príbeh zo stripclubu a zakončenie prvej série!
 
Viac v tejto, záverečnej epizóde “season 1”, ktorá obsahuje 10 epizód.
 
Môj newsletter (nech ti nič odomňa neujde, napríklad nová season 2!) nájdeš tu: bit.ly/newslettermisoduchon
 
Ďakujem za vypočutie a za subscribe! :)...


Feb 3, 2020

Môj proces sebapoznávania a neustáleho zlepšovania sa...

Viac v tejto, v poradí 9. epizóde “season 1”, ktorá obsahuje 10 epizód.

Môj newsletter (nech ti nič odomňa neujde) nájdeš tu: bit.ly/newslettermisoduchon

Ďakujem za vypočutie a za subscribe! :) Mišo


Feb 3, 2020

Často najťažšia fáza procesu - ako si vybrať, kam investovať svoju energiu a hlavne sa poslúchnuť a začať!

Viac v tejto, v poradí 8. epizóde “season 1”, ktorá obsahuje 10 epizód.

Môj newsletter (nech ti nič odomňa neujde) nájdeš tu: bit.ly/newslettermisoduchon

Ďakujem za vypočutie a za...


Feb 3, 2020

Tipy nielen k tomu, ako robiť brainstormingy, ale aj kde všade vieš nájsť výborné nápady ešte predtým, ako sa vrhneš do akcie! Za mňa najzanedbávanejší proces, ktorý ľudia podceňujú a zbytočne si tak sťažujú cestu.

Viac v tejto, v poradí 7. epizóde “season 1”, ktorá obsahuje...


Feb 3, 2020

Vychádzam z toho, že už ste si ciele stanovovali, takže prechádzam na praktické tipy z mojej praxe.

Viac v tejto, v poradí 6. epizóde “season 1”, ktorá obsahuje 10 epizód.

Môj newsletter (nech ti nič odomňa neujde) nájdeš tu: bit.ly/newslettermisoduchon

Ďakujem za vypočutie a za subscribe! :) Mišo