Preview Mode Links will not work in preview mode

Mišo Duchoň Podcast

Jun 30, 2021

Ak si taký chytrý, prečo nie si šťastný? Martin Seligman a Jonathan Heidt a ich slony a k nim môj náhľad na tému nadšenia v živote - prečo ho strácame a čo s tým, aby sa ho do života vrátilo viac. Príjemné počúvanie!
 
Na misoduchon.com nájdeš všetko o mne a keď už tam budeš, prihlás sa aj...


Jun 10, 2021

V tejto epizóde ti predstavím jednoduché cvičenie, ktoré ti pomôže prepojiť sa s tvojou antivíziou a ktoré ti dokáže pomôcť rozhýbať sa v situácií, kedy vieš, čo máš urobiť, len to nerobíš. Príjemné počúvanie!
 
Na misoduchon.com nájdeš všetko o mne a keď už tam budeš, prihlás sa aj...