Preview Mode Links will not work in preview mode

Efektívny Profesionál

May 31, 2022

jedna myšlienka z jednej nemeckej knihy, ktorú som raz čítal :) misoduchon.com


May 18, 2022

Čo si má pod tým človek predstaviť?, s čím klientom pomáham?, ako funguje spolupráca, čo všetko robím inak ako bežný kouč a čo naopak NErobím :) viac o mne nájdeš na mojej stránke misoduchon.com


Apr 16, 2022

Používam už dlho a šetrí mi to čas, nervy a eventuálne aj peniaze. Ak mávaš veľa session s klientmi, mávaš veľa meetingov a chceš v tom mať systém, vyskúšaj www.calendly.com


Apr 16, 2022

mentálny model, ktorý mi často pomáha rozhýbať sa pri riešení abstraktných problémov, ktoré nemajú jedno správne riešenie.


Apr 16, 2022

mind sweep je jedno z mojich najužitočnejších cvičení a v tejto epizóde ti ho chcem predstaviť.