Preview Mode Links will not work in preview mode

Efektívny Profesionál


May 18, 2022

Čo si má pod tým človek predstaviť?, s čím klientom pomáham?, ako funguje spolupráca, čo všetko robím inak ako bežný kouč a čo naopak NErobím :) viac o mne nájdeš na mojej stránke misoduchon.com