Preview Mode Links will not work in preview mode

Efektívny Profesionál

May 31, 2022

jedna myšlienka z jednej nemeckej knihy, ktorú som raz čítal :) misoduchon.com


May 18, 2022

Čo si má pod tým človek predstaviť?, s čím klientom pomáham?, ako funguje spolupráca, čo všetko robím inak ako bežný kouč a čo naopak NErobím :) viac o mne nájdeš na mojej stránke misoduchon.com